Webinarium: Zrozumieć nastolatka

Zapraszamy na bezpłatne webinarium grupy Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning: Zrozumieć nastolatka.

Jak zrozumieć co się dzieje z nastolatkiem? Jak z nim rozmawiać? Jak zrozumieć jego potrzeby i jak to wykorzystać przy planowaniu projektów?

Prelegentka w przystępny sposób postara się odpowiedzieć na powyższe pytania wykorzystując wiedzę płynącą z neurodydaktyki.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Wasilenko – mgr psychologii (SWPS) i iberystyki (Uniwersytet Warszawski). Pracownik FRSE w latach 2002-2010. Trener umiejętności psychospołecznych (INTRA), socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej oraz liceum im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty dla młodzieży oraz warsztaty i pogadanki dla rodziców. Prowadzi także prywatną praktykę. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu neurodydaktyki, pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, treningu zastępowania agresji.

TERMIN: 15.02.2022, godz. 19:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

formularz zgłoszeniowy