Webinarium: Innowacyjny nauczyciel - aktywny uczeń

Wydarzenie z serii Innowacyjność w edukacji

Termin: 25.04.2023, godz. 18:00

Podczas webinarium porozmawiamy o tym, jakie oczekiwania stawia współczesny świat wobec innowacyjnych nauczycieli i nauczycielek. Omówimy wartościowe praktyki dydaktyczne (praca z błędem, praca z pytaniami, praca w grupach lub parach) i podejścia dydaktyczne (np. modelowanie, budowanie edukacyjnych rusztowań, wspomagane mistrzostwo), które pomogą w realizacji innowacyjnych aktywności edukacyjnych. W ramach webinarium zostaną przedstawione także przykłady innowacyjnych działań ze szkół, aby zainspirować uczestników do tworzenia własnych innowacyjnych projektów.

Ekspertka: Magdalena Bogusławska

Prezeska Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa
Z wykształcenia filolożka. Prezeska Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa, menedżerka oświaty,
doradczyni zawodowa, trenerka, nauczycielka francuskiego i polskiego jako obcego, główna ekspertka merytoryczna w projekcie Szkoła dla innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2019-2022, członkini grupy Superbelfrzy RP. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany, rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych w szkole.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.04.2023 o godz. 14:00

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.