Webinarium: Energy is power - przykład synergii eTwinning i Erasmus+

Wydarzenie z serii Synergia eTwinning - Erasmus+

Termin: 25.04.2023, godz. 19:30

Platforma: ClickMeeting

W trakcie webinarium zaprezentowany będzie projekt "Energy is power", który zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Nasz projekt eTwinning 2022" oraz został uznany jako "Przykład Dobrej Praktyki w programie Erasmus+ KA2 Partnerstwa Strategiczne. Omówione zostaną założenia projektu, realizowane działania, wypracowane rezultaty, zastosowane narzędzia TIK i upowszechnianie projektu. Przedstawione zostaną przykłady wykorzystania programu eTwinning w realizacji projektów Erasmus+ .

Ekspertka: Justyna Kukułka
Nauczycielka dyplomowana i wicedyrektorka z 22 letnim stażem w Szkole Podstawowej nr 13 w Zawierciu. Od 2005 roku związana z Programem eTwinning, który stał się jej pasją. Na swoim koncie ma realizację 17 projektów eTwinning, za które otrzymała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Ośmiokrotnie nagrodzona w Krajowych Konkursach eTwinning. Zrealizowała 8 projektów europejskich w ramach programów takich jak: Socrates-Comenius, Comenius, Erasmus+ i obecnie Akredytacji Erasmus+, z których 3 zostały uznane jako "Przykłady Dobrej Praktyki". W roku 2010 z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymała tytuł "Honorowego Ambasadora eTwinning". Lubi podróżować, poznawać nowe miejsca i realizować nowe projekty.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25.04.2023 o godz. 14:00

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.