Webinarium: Early Childhood Education & Care

Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie online Early Childhood Education & Care organizowane przez Centralne Biuro eTwinning.

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2022 roku,  w godzinach popołudniowych. Będzie prowadzone w języku angielskim.

Do 6 marca 2022 roku czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning,
  • pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning (online/offline).

formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń upływa 6 marca 2022 roku o godz. 23:59. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.