Webinarium: Dlaczego warto realizować projekty międzynarodowe w synergii eTwinning-Erasmus+?

Wydarzenie z serii Synergia eTwinning - Erasmus+

Termin: 05.03.2024, godz. 18:30

Platforma: ClickMeeting

 

Podczas webinarium uczestnicy zostaną zapoznani z licznymi korzyściami płynącymi z wykorzystania programu eTwinning w trakcie realizacji projektów Erasmus+. Przedstawione zostaną praktyczne sposoby i przykłady integracji programu eTwinning, w tym platformy ESEP, do zadań projektowych.

Ekspert: Michał Siwkowski
Ambasador programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Placówek Edukacyjnych, ekspert programu Erasmus+ dla akcji KA201 oraz KA229 oraz Microsoft Innovative Educator Expert. Uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu Using New Technology for Teaching English w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej programu Comenius (obecnie Erasmus+) oraz szkoleniu Professional Development Workshop for Primary School Teachers – międzynarodowym warsztacie zawodowym programu eTwinning. Dzięki szkoleniom zdobył wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dziedzinie edukacji. Umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii przekazywał nauczycielom uczestniczącym w programie Aktywna Edukacja (2013-2015), gdzie pełnił funkcję mentora. W latach 2015-2016 prezentował swoje osiągnięcia, koncepcje i narzędzia podczas seminariów oraz warsztatów organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas wykładów przedstawił zwycięski projekt eTwinning swoich uczniów Make a stand-Lend a Hand, którego był opiekunem. Współautor książki “100 Games to Use in the Classroom & Beyond“, dotyczącej wykorzystania gier komputerowych w edukacji.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 05.03.2024 o godz. 14:00

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.