Webinarium: Czy tekstylia zaleją świat?

Wydarzenie z serii Eko-szkoła

Termin: 12.06.2024, godz. 18:30

Webinarium jest poświęcone tematyce ekologicznej - jak uczyć proekologicznych zachowań i angażować uczniów do działania aby stali się podmiotem a nie przedmiotem edukacji o klimacie. Na nadchodzącym webinarze poświecimy uwagę problemami związanymi z rosnącą konsumpcją tekstyliów i związanymi z tym skutkami dla środowiska, kosztami społecznymi rozwoju szybkiej mody". Zaproponujemy działania które będą interesujące dla młodzieży jak tworzenie własnej mody, jak zrobić szafę kapsułową, gdzie znaleźć informacje na temat kosztu ekologicznego produkcji odzieży i co młodzi ludzie, ich rodziny mogą zrobić abyśmy stali się świadomymi konsumentami. Materiały i rozwiązania które zaproponujemy będą mogły być wykorzystane przez nauczycieli różnorakich przedmiotów - polskiego, języków obcych, nauk ścisłych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego. Wszak na co dzień i w każdym obszarze naszego życia możemy dbać o Planetę! Serdecznie zapraszam do dialogu i wymiany doświadczeń!

Ekspertka:

 • Agata Zgliczyńska
  Wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste
  Jako Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste wspieram rozwój bezodpadowego świata – lepszego miejsca do życia dla wszystkich. Doświadczenia w świecie biznesu – z bankowości inwestycyjnej i zarzadzania przedsiębiorstwami przekładam na wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych. Edukuję i organizuję
  przedsięwzięcia społeczne które zarówno przekładają się na korzyści dla klimatu jak i wzmacnianie więzi między ludźmi. Absolwentka filologii indyjskiej (UW) i finansów i rachunkowości na City University of New York. Pasjonatka propagowania mody cyrkularnej którą wszyscy możemy tworzyć z poszanowaniem dla drugiego człowieka i natury.

Warunki udziału:

 1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
 2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

  Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.06.2024 o godz. 14:00.

Formularz zgłoszeniowy
 

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.