Webinarium: Akcja 2. Partnerstwa w zakresie współpracy

Wydarzenie z serii Synergia eTwinning - Erasmus+

Termin: 24.02.2023, godz. 15:00

Platforma: ClickMeeting

Akcja KA220-SCH - cele i zasady. Dowiecie się kto może wnioskować, jakie działania można realizować w projektach, jak się przygotować do wypełniania wniosku i co zrobić, by wniosek otrzymał dofinansowanie.

Eksperci: Przedstawiciele Narodowej Agencji Erasmus+ i Krajowego Biura eTwinning.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.