Warsztaty online dla kadr kierowniczych szkół

Głównym tematem szkolenia dedykowanego dyrektorom szkół jest dobrostan uczniów i nauczycieli

Termin: 22-23.03.2024

Kadra kierownicza szkół odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu sukcesów akademickich oraz ogólnego dobrostanu uczniów i nauczycieli, jak również całej społeczności szkolnej. Aby to osiągnąć musi posiadać silne umiejętności komunikacyjne, umożliwiające budowanie relacji oraz wspieranie współpracy w środowisku szkolnym i poza nim. Niestety, ze względu na ilość obowiązków często zaniedbują swój dobrostan osobisty.

Biorąc to po uwagę, niniejsze warsztaty mają na celu zapewnienie kadrze kierowniczej szkół eTwinning przestrzeni do dyskusji i odkrywania różnych aspektów dobrego samopoczucia, obejmujących zarówno perspektywę osobistą, jak i instytucjonalną.

Uczestnicy poznają strategie poprawy dobrostanu zawodowego i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, ponadto dogłębniej zapoznają się z aspektami zachęcania do tworzenia kultury szkolnej, w której priorytetem jest dobre samopoczucie i współpraca, a także przeanalizują projekty sprzyjające pozytywnemu otoczeniu w szkole.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie wydarzenia:

The principles of well-being for school leaders
 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 marca 2024.