Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela

Bezpłatne wydarzenie online dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning

Termin: 15-16 kwietnia 2024

Platforma: ClickMeeting

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych efektywnym i bezpiecznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesie edukacyjnym.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatny certyfikat uczestnictwa. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w wykładzie wprowadzającym oraz w przynajmniej trzech sesjach warsztatowych.

Warunki udziału w warsztatach:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w wydarzeniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15.04.2024 o godzinie 15:00.

Formularz zgłoszeniowy