Warsztaty doskonalenia zawodowego na temat kodowania

Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

 Zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego (PDW) organizowanych przez estońskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędą się w dniach 25-28 września 2014 w Tallinie. Tematem przewodnim spotkania, w którym weźmie udział ponad 100 nauczycieli z całej Europy, jest kodowanie. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

 

Short description of PDW:

Today, when technology surrounds us everywhere it is important that young pupils could also see behind technology - how different programmes and applications are created and how they function.  One way to do it is to provide them with basic knowledge about coding and even better to give them a possibility to code themselves.

Coding can be integrated into school curriculum and different subjects.

The aim of the PDW is to show how coding can be integrated into everyday school curriculum and how pupils  themselves can create different games, applications and how teachers can support them.

One of the objectives of the PDW is to set up eTwinning projects so that pupils  from different countries work together  in international teams and  create different applications and games.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, zarejestruj swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum, każdej specjalności;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Warsztaty rozpoczną się po południu 25 września i zakończą się wieczorem 27 września 2014. Powrót do Polski zaplanowany jest na dzień 28 września 2014.

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 sierpnia 2014

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning