Warsztaty Doskonalenia Zawodowego Future Classroom Lab - Edukacja specjalna

23-24 września 2017 - Bruksela

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego „Future Classroom Lab” Zapraszamy nauczycieli ze szkół specjalnych zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 23-24 września 2017 (pobyt w Brukseli w dniach 22-24 września 2017). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim. Krótki opis warsztatów: According to the TALIS study in 2013, teachers stated that supporting students with special needs were one of their greatest needs. The term "special needs" usually covers those for whom a special learning need has been formally identified because they are mentally, physically or emotionally disadvantaged. ICT can benefit all students, but for those with disabilities it enables them to access learning, gives them greater autonomy, unlocks the potential for those with communication difficulties, etc. The workshop will provide an introduction for teachers who would like to learn how to design lessons and activities for children with learning difficulties. Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel pracujący w szkole specjalnej;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie udział 6 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie i osiągnięcia w eTwinning. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 czerwca 2017 Informujemy, że: - osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. - w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń; - pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego; - osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika. Zasady udziału w szkoleniach eTwinning