Warsztaty Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli logopedów

Bezpłatne wydarzenie online dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning

Termin: 5-6 czerwca 2024

Platforma: ClickMeeting

Uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatny certyfikat uczestnictwa. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w całości wydarzenia.

Warunki udziału w warsztatach:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w wydarzeniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 5.06.2024 o godzinie 16:00.

Formularz zgłoszeniowy