Warsztaty Doskonalenia Zawodowego dla nauczycieli języków obcych

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning

Termin: 19-20 maja 2023

Lokalizacja: Warszawa, Hotel Boss

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne wydarzenie pełne inspiracji, praktycznych wskazówek oraz warsztatów prowadzonych przez doświadczonych eTwinnerów, nauczycieli języków obcych.

Program wydarzenia
 

Uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatny certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany zostanie wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w wykładzie wprowadzającym oraz w przynajmniej jednej, dowolnie wybranej sesji warsztatowej.

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas szkolenia, a uczestnikom spoza Warszawy – nocleg w pokojach dwuosobowych z 19 na 20 maja br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków. 

Warunki udziału w warsztatach:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel języka obcego, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach.

Z powody dużej ilości zgłoszeń nabór na wydarzenie został już zakończony.