Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: Biblioteka – Centrum szkolnej kreatywności

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na bezpłatne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego, które odbędą się w dniach 29-30 maja 2022r w formule hybrydowej, w Lublinie. 

  • Osobom, które wezmą stacjonarny udział w wydarzeniu, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas szkolenia, a uczestnikom spoza Lublina – nocleg w pokojach jednoosobowych z 29 na 30 maja br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków. Limit miejsc stacjonarnych na wydarzeniu wynosi 75.
  • Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w formule online, będą mogły skorzystać ze wszystkich sesji wyszczególnionych w programie. Liczba miejsc dla uczestników online wynosi 75.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniu. Wydawane są bezpłatnie osobom, które będą uczestniczyć w całości wydarzenia.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Program konferencji
 

Na stronie znajdziecie także listę ekspertów prowadzących wykłady i prezentacje.

Warunki udziału w szkoleniu:

1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning. Osoby bez aktywnego konta na platformie eTwinning LIVE, nie zostaną przyjęte na wydarzenie.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning
 

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel bibliotekarz, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. 

 

Ważne:

  • Uczestnicy potrzebować będą laptopów, które będzie można podłączyć do konferencyjnego Internetu/Wi-Fi.. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
  • Każdy zakwalifikowany uczestnik szkolenia zobowiązany będzie do wypełnienia formularza o stanie zdrowia (szczegóły w zakładce: COVID-19)
  • Zakwalifikowani uczestnicy konferencji, którzy będzie obecni na całości wydarzenia otrzymają certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17.05.2022 o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

formularz zgłoszeniowy