Trójstronne seminarium kontaktowe

Zapraszamy nauczycieli początkujących w eTwinning, pracujących z grupą wiekową uczniów 12-18 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez słowackie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia 2016 w Żylinie na Słowacji.

Zapraszamy nauczycieli początkujących w eTwinning, pracujących z grupą wiekową uczniów 12-18 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez słowackie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia 2016 w Żylinie na Słowacji. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności i prowadzone będzie w językach słowiańskich (czeski, polski oraz słowacki). Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji na wyjazd: 1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący z grupą wiekową uczniów 12-18 lat; 2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning; 3. rejestracja w programie eTwinning; 4. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy; Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 marca 2016. W wyniku dużej liczby zgłoszeń nabór został zakończony 11 marca 2016 o godzinie 10:10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń. Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning