Synergia eTwinning i Erasmus+. Międzynarodowe projekty edukacyjne w praktyce

Ogólnopolska, stacjonarna konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Biura eTwinning i Narodowej Agencji Erasmus+

Termin: 22.11.2022, Warszawa

Do udziału zapraszamy zespoły składające się z: przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, dyrektora szkoły i nauczyciela.

Podczas sesji plenarnej przedstawimy w jaki sposób programy Erasmus+ i eTwinning wspierają rozwój współpracy międzynarodowej i wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami w całej Europie, zaprezentujemy dobre praktyki w zakresie wdrażania współpracy międzynarodowej w działania edukacyjne w różnych regionach Polski oraz zapoznamy uczestników z szeroką ofertą bezpłatnego rozwoju zawodowego dla nauczycieli na każdym poziomie edukacyjnym.

W części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach tematycznych skierowanych do trzech grup docelowych – samorządów, dyrekcji szkół i nauczycieli oraz praktycznym warsztacie dot. metody Design Thinking. Skupimy się na wzmacnianiu współpracy przedstawicieli każdej z grup przy planowaniu i realizacji projektów. Do stworzenia dobrych fundamentów przyszłych działań wykorzystamy narzędzia myślenia projektanckiego. Warsztaty poprowadzą trenerzy z Design Thinking w Szkole.

Program konferencji
 

Miejsce: Centralny Dom Technologii, CEDET, Krucza 50, 00-025 Warszawa
Termin: 22 listopada 2022
Czas trwania: 10:00- 16:30

Termin rejestracji na konferencję upływa w dniu 18.11.2021 r. (godz. 12:00)

formularz zgłoszeniowy
 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona

Zapewniamy udział w praktycznych warsztatach, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie laptopa z możliwością podłączenia do internetu.