Seminarium online Mój pierwszy projekt z Ambasadorem - marzec 2024

Bezpłatne wydarzenie dla nauczycieli chcących rozpocząć swój pierwszy projekt pod opieką doświadczonego eTwinnera

 

Termin: 5-7 marca 2024, godz. 18:30 - 20:00

Wydarzenie w całości realizowane na platformie ClickMeeting, skierowane w pierwszej kolejności do nauczycieli języka angielskiego klas IV – VIII szkoły podstawowej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

W jego ramach uczestnicy dołączą do projektu:

British and American Adventure - koordynowanego przez Katarzynę Drabarek

Podczas projektu wspólnie stworzymy plakaty, interaktywne quizy oraz wirtualne wycieczki do krajów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wykorzystując narzędzia TIK. Poprzez działania projektowe, uczniowie będą mieli okazję nie tylko zgłębić swoją wiedzę o kulturze brytyjskiej i amerykańskiej, ale także podzielić się nią z innymi uczestnikami projektu, co zwiększy ich motywację do nauki oraz rozwój umiejętności współpracy i komunikacji.

Czas trwania projektu: marzec – czerwiec 2024

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele, którym dedykowane jest dane wydarzenie i bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01.03.2024

Formularz zgłoszeniowy