Seminarium online: Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży?

20 lutego 2020 - eTwinning Live

Zapraszamy do udziału w seminarium online Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży?

 
Nikt nie jest samotną wyspą. Każdy z nas żyje w otoczeniu innych ludzi, z nimi, wokół nich. To, jak dobrze znamy i rozumiemy siebie wpływa na to, jak budujemy relacje, jak w nich funkcjonujemy. Nasze podejście do otaczającej nas rzeczywistości, do świata i ludzi może jest często odzwierciedleniem stosunku do nas samych. Rozpoczęcie pewnych procesów wokół siebie może spowodować uruchomienie kolejnych, pozytywnych zmian w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. A te mogą stanowić inspirację do kolejnych.

W trakcie webinaru zaprezentujemy najnowsze materiały edukacyjne Kulczyk Foundation dla czterech grup wiekowych - od przedszkola po szkołę średnią. Scenariusze lekcji odnoszą się do budowania poczucia własnej wolności poprzez rozwijanie samoświadomości i kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Kulczyk Foundation działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W myśl idei efektu domina, tworzone są scenariusze lekcji do swobodnego wykorzystania podczas lekcji, godzin wychowawczych czy zajęć pozalekcyjnych. Scenariusze, w dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, rozwijają samoświadomość i pomagają w kształtowaniu poczucia własnej wolności, wolności do bycia sobą. Ich zadaniem jest wsparcie uczniów w lepszym poznaniu siebie i innych ludzi. Dzięki odwiedzinom w "Królestwie Uczuć" przedszkolaki porozmawiają o emocjach, uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zapraszamy w podróż po świecie wartości. Starsi uczniowie, dzięki wykorzystanym fragmentom serialu dokumentalnego "Efekt Domina" porozmawiają o tym, co może wzmacniać, a co ograniczać naszą wolność. Uczniowie w wieku +15 lat zostaną zaproszeni do ćwiczenia umiejętności retorycznych i dyskusji na temat wolności. Wszystko po to, by coraz lepiej rozumieć siebie, innych ludzi i otaczającą nas rzeczywistość. Webinarium poprowadzą: Dorota Kuszyńska, Anna Samsel, Marta Tomaszewska (Zespół Działu Edukacji Kulczyk Foundation) -  synergia wiedzy i energii kulturoznawczyni, psycholożki i pedagożki.

Wierzymy, że mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Termin: 20 lutego 2020 Godzina: 16:00 Lokalizacja: eTwinning LIVE Aby wziąć udział należy wejść na stronę wydarzenia: Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży? I kliknąć Jestem Zainteresowany/a, a następnie w dniu wydarzenia wejść na stronę spotkania.