Seminarium: Nowoczesna edukacja online - nauczanie języków obcych

16 kwietnia – 23 kwietnia 2020 - godz. 17.00

Zapraszamy na seminarium Nowoczesna edukacja online, które odbędzie się w dniach 16 kwietnia – 23 kwietnia 2020r. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli języków obcych, którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej, a także do wykorzystania w pracy z uczniami po powrocie do szkoły. W trakcie trwania seminarium, każdy nauczyciel stworzy własne zasoby cyfrowe z zaproponowanych narzędzi TIK.

Uwaga!

Jeżeli uczysz innego przedmiotu na wyższych etapach edukacyjnych zapraszamy na: [ct_button id="button_44" size="small" solid="0" link="https://etwinning.pl/seminarium-online-podstawowe/" icon="" arrow="1" color="#ff0000" css_animation="" animation_delay=""]Seminarium dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz szkołach ponadpodstawowych[/ct_button]   Szkolenie poprowadzi Monika Mojsiejonek - ambasadorka programu eTwinning. Nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze, wyróżnionej tytułem Europejskiej Szkoły eTwinning. W programie od 2011 roku. Koordynatorka wielu projektów, za które zdobywała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning w 20152017 i 2019 roku. Koordynowany przez nią projekt "Be a buddy, not a bully" zdobył nagrodę jako najlepszy projekt anglojęzyczny w Europejskim Konkursie eTwinning 2019 oraz European Language Label 2019. W wolnym czasie najchętniej podróżuje oraz czyta literaturę angielską i amerykańską. Facebook – The Enigmators   Warunki udziału w seminarium: 1. Posiadanie konta w programie eTwinning Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: [ct_button id="button_75" size="small" solid="0" link="https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Dołącz do społeczności eTwinning[/ct_button] Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji. 2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową Aktywny zawodowo nauczyciel języka obcego pracujący z uczniami na dowolnym poziomie edukacyjnym. 3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz [ct_button id="button_65" size="small" solid="0" link="https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=pl&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp " icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Utwórz konto Google[/ct_button] 4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej. Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne - tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium [ct_button id="button_63" size="small" solid="0" link="http://konferencje.frse.org.pl/Nowoczesna_Edukacja_Online_2020_II/article/Nowoczesna_Edukacja_Online_2020_II_program/lang:pl" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Program szkolenia[/ct_button] Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij:   [ct_button id="button_49" size="big" solid="1" link="http://konferencje.frse.org.pl/register/12398/lang:pl" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Formularz zgłoszeniowy[/ct_button]   Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2020 o godzinie 10:00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem wyznaczonego terminu. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.