Seminarium kontaktowe na temat "Game-based learning"

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i języków obcych ze szkół ponadpodstawowych.
Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i języków obcych ze szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning, na międzynarodowe seminarium organizowane przez słoweńskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 w Lublanie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli początkujących w eTwinning i będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż wynikiem seminarium będą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Features of game-based learning (GBL):
  • GBL uses competitive exercises, either pitting the students against each other or getting them to challenge themselves in order to motivate them to learn better.
  • Games often have a fantasy element that engages players in a learning activity through a storyline.
  • In order to create a truly educational game, the instructor needs to make sure that learning the material is essential to scoring and winning. What is GBL? - elements of an engaging, educational, classroom game.
  • Categories of games that can be adapted for learning include:
  • Video Games (Digital Game-Based Learning)
  • Board and Card Games: with descriptions of geo-science games
Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel wychowania fizycznego lub języków obcych szkoły ponadpodstawowej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.
Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning