Seminarium kontaktowe eTwinning o tematyce przedsiębiorczość, 3-6 lipca 2014

Zapraszamy nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning o tematyce związanej z przedsiębiorczością czyli obejmującą takie zagadnienia jak: biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery (rozmowa o pracę) itp. Termin: 3-6 lipca 2014 Miejsce: Warszawa Język: angielski Temat: przedsiębiorczość w projektach eTwinning Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: ogólnokształcących i zawodowych, każdej specjalności, zainteresowani założeniem projektu o tematyce związanej z przedsiębiorczością czyli obejmującą takie zagadnienia jak: biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery (rozmowa o pracę), osoby początkujące w programie eTwinning. Po zakończeniu seminarium osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning. Kryteria rekrutacji uczestników: - nauczyciel gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: ogólnokształcącej i zawodowej, każdej specjalności, zainteresowany założeniem projektu o tematyce związanej z przedsiębiorczością czyli obejmującą takie zagadnienia jak: biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery (rozmowa o pracę) itp.; - rejestracja w programie eTwinning; - osoba początkująca w programie eTwinning; - z jednej szkoły lub gimnazjum może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba; - udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy; - o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach. Uczestnicy seminarium proszeni są o zabranie ze sobą laptopów. Seminarium rozpocznie się po południu 3 lipca i zakończy się w godzinach rannych 6 lipca 2014. Formularz zgłoszeniowy. W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)