Seminarium kontaktowe eTwinning - Historia i kultura

20-22 września 2017 - Ukraina
  Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce historii i kultury na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez ukraińskie biuro eTwinning w dniach 20-22 września 2017 na Ukrainie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji:
  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący w szkole ponadgimnazjalnej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 lipca 2017 Informujemy, że:
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika – treść znajduje się w zasadach udziału.
Zasady udziału w spotkaniach eTwinning