Seminarium kontaktowe dla nauczycieli matematyki

Zapraszamy nauczycieli matematyki pracujących z grupą wiekową uczniów 12-16 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez łotewskie biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2016 w Rydze.

Zapraszamy nauczycieli matematyki pracujących z grupą wiekową uczniów 12-16 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez łotewskie biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 31 marca - 3 kwietnia 2016 w Rydze. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli matematyki i prowadzone będzie w języku rosyjskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji na wyjazd: 1. nauczyciel matematyki pracujący z grupą wiekową uczniów 12-16 lat; 2. znajomość języka rosyjskiego na poziomie minimum komunikatywnym; 3. rejestracja w programie eTwinning; Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 4 lutego 2016. Rekrutacja została zakończona w dniu 2 lutego 2016 o godzinie 13:45 W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń. Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning