Seminarium: Jakość i ewaluacja - Poznań

Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe "Jakość i ewaluacja w projektach eTwinning" organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 15-16 marca 2019 w Poznaniu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli działających w programie eTwinning, którzy zrealizowali już przynajmniej 1 projekt i chcieliby podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

…Liczba projektów eTwinning z roku na rok jest coraz większa, rośnie też liczba zgłoszeń do Krajowej Odznaki Jakości. Polskie projekty są cenione w całej Europie, o czym świadczy liczna reprezentacja polskich nauczycieli wśród laureatów corocznego konkursu o Europejskie Nagrody eTwinning. Warto jednak pamiętać, że tylko co 10. nauczyciel rozpoczynający projekt realizuje go na poziomie pierwszego wyróżnienia w programie eTwinning – Krajowej Odznaki Jakości, a co 18. projekt otrzymuje Europejską Odznakę Jakości. Aby zdobyć te wyróżnienia lub osiągnąć sukces w konkursie, projekt musi zostać wysoko oceniony w kilku obszarach. Dzięki poznaniu najczęściej stosowanych metod ewaluacyjnych i kryteriów oceny projektów łatwiej zaplanować kolejne projekty eTwinning, na bieżąco kontrolować postęp prac i jakość rezultatów. Dzięki temu można też lepiej zbadać i określić wpływ projektu na jego uczestników…

Dominika Tokarz

fragment najnowszej publikacji eTwinning: Jakość i ewaluacja w projektach programu eTwinning

  Warunki udziału w seminarium:

  • nauczyciel dowolnego przedmiotu zarejestrowany w programie eTwinning, który zrealizował przynajmniej 1 projekt eTwinning,
  • gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning. 
Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning. Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz się zgłosić na seminarium, wypełnij    [ct_button id="button_25" size="big" solid="1" link="http://konferencje.frse.org.pl/register/12339/lang:pl" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Formularz zgłoszeniowy[/ct_button]

  Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, którzy jeszcze nie uczestniczyli w tego typu wydarzeniach. Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Poznania – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 15 marca. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 marca 2019. Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 6 marca 2019. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.   Więcej informacji (program, lokalizacja) na stronie wydarzenia: [ct_button id="button_90" size="small" solid="0" link="http://konferencje.frse.org.pl/Poznan_jakosc_2019" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Jakość i ewaluacja - Poznań[/ct_button]