Seminarium dla przedstawicieli JST oraz dyrektorów szkół

Międzynarodowe projekty edukacyjne w praktyce

14-15 czerwca 2023, Zamość

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszają wszystkich dyrektorów szkół oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego na stacjonarne seminarium eTwinning pt. "MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY EDUKACYJNE W PRAKTYCE".

Cele wydarzenia:

  • Zapoznanie za programami Erasmus+ Edukacja Szkolna (KA1 i KA2) i eTwinning
  • Prezentacja inspirujących praktyk dot. edukacyjnych projektów międzynarodowych z trzech punktów widzenia - nauczyciela, dyrektora i jednostki samorządu terytorialnego;
  • Poznanie możliwości i korzyści jakie przynosi realizacja projektów międzynarodowych ze wsparciem unijnym;
  • Przekazanie praktycznej wiedzy związanej z koordynacją i zarządzaniem projektem realizowanym w synergii eTwinning - Erasmus+

Wydarzenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi: bezpłatny udział w seminarium, nocleg w hotelu Artis z 14 na 15 czerwca 2023, wyżywienie (zgodnie z programem) i materiały konferencyjne. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Warunki udziału w seminarium:

  1. Rejestracja na wydarzenie poprzez poniższy formularz.

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia otrzyma certyfikat uczestnictwa po zakończeniu projektu. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłaszać do 05.06.2023:

Formularz zgłoszeniowy
 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej.

Uczestnik zakwalifikowany na wydarzenie może z niego zrezygnować najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, chyba że w rekrutacji określono inaczej. Rezygnacja w późniejszym terminie nakłada na uczestnika obowiązek zwrotu poniesionych przez FRSE kosztów rezygnacji (opłaty konferencyjnej). Z obowiązku tego uczestnik jest zwolniony tylko i wyłącznie w przypadku zajęcia jego miejsca przez uczestnika z ewentualnej listy rezerwowej.