Seminarium dla nauczycieli w językach słowiańskich, 22-25.05.2014

Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze szkolni, nauczyciele przedmiotów humanistycznych pracujący z uczniami w wieku 10-15 lat.

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning Termin: 22-25 maja 2014 Miejsce: Zawiercie, Polska, hotel Zawiercie Język: języki narodowe krajów słowiańskich Kraje uczestniczące w seminarium: Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Polska Grupa docelowa Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze szkolni, nauczyciele przedmiotów humanistycznych pracujący z uczniami w wieku 10-15 lat, osoby początkujące w programie eTwinning. Po zakończeniu seminarium osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning. Kryteria rekrutacji uczestników - nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz szkolny, nauczyciel przedmiotów humanistycznych pracujący z uczniami w wieku 10-15 lat; - rejestracja w programie eTwinning; - osoba początkująca w programie eTwinning; - z jednej szkoły lub przedszkola może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba; - udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy; - o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach. Ważne! Zakwalifikowani nauczyciele powinni zabrać ze sobą laptop. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy aktywny do 14 maja 2014. W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)