Seminaria Mój pierwszy projekt z Ambasadorem - luty 2024

Seminaria online dla nauczycieli chcących rozpocząć swój pierwszy projekt pod opieką doświadczonego eTwinnera

 

Termin: 5-7 lutego 2024, godz. 18:00 - 19:30

Rekrutacja wyłącznie na listę rezerwową.

Wydarzenia w całości realizowane są w formie online na platformie ClickMeeting. Skierowane są w pierwszej kolejności do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

W wymienionym terminie odbędą się 2 odrębne seminaria dedykowanych różnym grupom odbiorców, prowadzone przez różnych moderatorów i skupionych wokół realizacji różnych projektów. Zapraszamy na strony poszczególnych wydarzeń, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje o programie spotkania, projekcie, moderatorze, terminie nadsyłania aplikacji oraz formularz zgłoszeniowy.

Seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

Seminarium dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat:

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele, którym dedykowane jest dane wydarzenie i bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Z powodu dużej ilości chętnych aktualnie prowadzimy już tylko rekrutację na listę rezerwową.