Rozwój technologii a nauczanie

Ciekawa audiolektura pozostająca w ścisłym związku z codzienną pracą eTwinnerów.

Ciekawa audiolektura pozostająca w ścisłym związku z codzienną pracą eTwinnerów. Anne McElvoy (The Economist) rozmawiając z licznymi ekspertami (m.in. byłym doradcą Tony’ego Blaira) podczas Światowego Forum Ekonomicznego starała się zrozumieć jaki wpływ ma rozwój technologii na sposób nauczania i uczenia się. Jej rozmówcy przedstawiają różne punkty widzenia – od entuzjazmu do pewnego sceptycyzmu. Dyskutują nad sposobami adaptowania technologii w klasie, o swoich doświadczeniach, i o tym jak zmienia się rola nauczyciela w obliczu nowych rozwiązań. Nagranie pochodzi ze strony The Economist.