Przykłady projektów ku inspiracji

Webinarium z serii Edukacja włączająca

Ostatnie spotkanie z edukacją włączającą poświęcimy poszukiwaniu inspiracji. Przedstawię kilka projektów, skierowanych do grup odbiorców o różnych potrzebach, których cele i realizacja będą przykładem włączania społecznego. Przykłady, które obejrzymy, mogą być podstawą własnych działań lub nowych projektów nie tylko w środowisku szkolnym.

Ekspertka: dr Joanna Rabiega-Wiśniewska

Językoznawczyni, pedagog badająca wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu Eberharda i Karola w Tybindze. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpracuje z sektorem pozarządowym, wspiera ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 05.07.2022, godz. 18:00
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział, należy wypełnić

Formularz zgłoszeniowy