Programowanie z eTwinning?

Grupa skoncentrowana na programowaniu i kodowaniu

Grupa Programowanie z eTwinning powstała we wrześniu 2018 jako jeden z elementów kampanii MEN Pilotaż Programowania. Stanowi uzupełnienie licznych szkoleń, seminariów, kursów online, webinariów i materiałów publikowanych na stronie programu w dziale Programowanie z eTwinning. Głównym celem grupy jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zagadnień związanych z kodowaniem i programowaniem. Jej członkiem może być każdy nauczyciel chcący rozwijać swoje kompetencje w tej tematyce. To miejsce idealne zarówno dla osób mających już doświadczenie w uczeniu kodowania, jak i dla nauczycieli rozpoczynający swoją przygodę z programowaniem. Grupa jest niezwykle aktywna i bogata w przydatne materiały. Często organizowane są wydarzenia aktywizujące oraz konkursy:

W okresie nauki zdalnej stworzyliśmy padlet do wymiany doświadczeń W domu się nie nudzę - zabawy i gry z kodowaniem w tle. Nauczyciele dzielili się pomysłami na wykorzystanie kodowania do uatrakcyjnienia zajęć z różnych przedmiotów: od wychowania fizycznego przez matematykę do języków obcych.

Działania w grupie są niezwykle zróżnicowane. Opierają się na wymianie ciekawych materiałów, gromadzeniu informacji o przydatnych narzędziach i w bardzo dużej mierze na tutoringu - wzajemnym uczeniu się. Członkowie grupy, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą prowadzą webinary, zapraszani są także specjaliści z zewnątrz.

Najbliższy webinar odbędzie się we wrześniu: Agnieszka Halicka zademonstruje uczestnikom jak wykorzystać narzędzia genial.ly do prowadzenia zajęć z kodowania. Nieustannie szukamy wspólnie nowych rozwiązań edukacyjnych oraz narzędzi TIK, które gromadzimy na padlecie grupy.

Naszym ostatnim odkryciem jest Wakelet narzędzie do współdzielenia się efektami wspólnej pracy i zbierania zasobów internetowych. Na nowy rok szkolny mamy wiele planów. Pierwsza akcja rusza już we wrześniu a będzie nią Zakodowany dzień kropki. Następnie Kartka dla Europy z okazji 15 - lecia eTwinning - przygotowana w Scratchu lub ScratchJR i  po raz kolejny Zakodowane święta. Uczestnicy otrzymają certyfikaty. Zaplanowaliśmy także liczne webinaria z udziałem m.in. Zyty Czechowskiej, Joanny Świercz. Porozmawiamy również o robotach w edukacji, ich możliwościach i propozycjach wykorzystania w czasie zajęć. Serdecznie zapraszam do naszej grupy! Programowanie z eTwinning.