Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning 2019”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2019.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uprawnionych do udziału w programie (wiek uczniów 3-19 lat). Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 i/lub 2018/2019. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:
  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,
a także w pięciu kategoriach dodatkowych:
  • Projekty STEAM łączące naukę i sztukę
  • Przedsiębiorczość z eTwinning (elementy przedsiębiorczości w projektach eTwinning)
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+),
  • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.
Nauczyciel zgłaszający projekt (koordynator projektu) do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na naszej stronie w zakładce Konkursy. Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera Regulamin konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019 Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2019 włącznie – wyłącznie w formie elektronicznej wysłanej za pośrednictwem formularza online.

[ct_button id="button_100" size="medium" solid="0" link="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NP2019" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Formularz zgłoszeniowy[/ct_button]

 
Proszę zwrócić uwagę, że elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje. W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2019. Życzymy powodzenia!