Od ustawy o dostępności do praktyki - część II

Webinarium z serii Edukacja włączająca
TERMIN: 21.06.2022, godz. 19:30

W 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności instytucji publicznych osobom o szczególnych potrzebach. Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli narażonych na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na stan zdrowia. Podczas kolejnego spotkania poświęconego prawnemu zapewnieniu dostępności przyjrzymy się temu, w jaki sposób wprowadza się regulacje dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Ekspertka: dr Joanna Rabiega-Wiśniewska

Językoznawczyni, pedagog badająca wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu Eberharda i Karola w Tybindze. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpracuje z sektorem pozarządowym, wspiera ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 21.06.2022, godz. 19:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział, należy wypełnić

Formularz zgłoszeniowy