Od ustawy o dostępności do praktyki

Webinarium z serii Edukacja Włączająca dedykowane tematowi przewodniemu programu eTwinning na rok 2022 - "Nasza piękna, zrównoważona, wspólna przyszłość: szkoły i Nowy Europejski Bauhaus".

 

W 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach. Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Dotyczy ona m.in. oświaty i uczelni wyższych. Dowiemy się, co wprowadza i jakie są jej praktyczne zastosowania.

Ekspertka: dr Joanna Rabiega-Wiśniewska

Językoznawczyni, pedagog badająca wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu Eberharda i Karola w Tybindze. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpracuje z sektorem pozarządowym, wspiera ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 20.04.2022, godz. 18:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział, należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy