Nordic Kindergarten Pedagogy meets & plays with technology

Międzynarodowe, stacjonarne seminarium eTwinning: 7-9 września 2022 - Ejsberg Dania

Zapraszamy na wydarzenie nauczycieli pracujących w przedszkolach, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem przedszkolaków. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 31 lipca 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w przedszkolach,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium. W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. 

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

oraz wypełnić, podpisać i wysłać na poniższy adres oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału):

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Ejsberg,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 lipca 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Dania) na stronach rządowych – https://www.gov.pl/web/dania/informacje-dla-podrozujacych