Mój pierwszy projekt z Ambasadorem: Ptasia stołówka

Seminarium online dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej

Termin: 12, 13, 15 grudnia 2022, godz. 17:30-19:00

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie ClickMeeting. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning rozpocząć swój pierwszy projekt: 

Ptasia stołówka

Projekt ma na celu poznanie gatunków ptaków zimujących w Polsce. Uczniowie będą obserwować i dokarmiać skrzydlatych przyjaciół - przygotujemy informację jak to robić z głową. Wspólnie poszukamy ptaków w dziecięcej literaturze, w przysłowiach i powiedzeniach. W realizacji projektu uczestniczyć będzie maskotka projektowa odwiedzająca placówki i zbierająca informacje do wspólnie redagowanych albumów.

Projekt i seminarium poprowadzi Beata Adamska - ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim

Jestem “nauczanką” nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie oraz fizjoterapeutą. Lubię wprowadzać innowacyjne metody w swojej pracy z dziećmi. Wszystkie moje pasje staram się przenieść na płaszczyznę klasy. Uwielbiam moją pracę i angażuję się w nią całym sercem. Przed wypaleniem chronią mnie realizowane projekty i szkolenia- stąd moje zainteresowanie eTwiningiem.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele pracujący w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 08.12.2022. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej:

Formularz zgłoszeniowy