Mój pierwszy projekt z Ambasadorem: Elżbieta II i jej czasy / Elisabeth II and her times

Seminarium online dla nauczycieli pracujących z młodzieżą klas VII-VIII szkoły podstawowej i klas I-II szkół średnich.

Termin: 7-9 listopada 2022, godz. 18:30

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie ClickMeeting. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, rozpocząć swój pierwszy projekt: Elżbieta II i jej czasy / Elisabeth II and her times:

Cele projektu:

  • przybliżenie historii życia królowej Elżbiety II,
  • zapoznanie z czasami, w których żyła królowa (historia, muzyka, taniec, moda, itp.),
  • rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy i kompetencji XXI wieku,
  • rozwijanie umiejętności językowych, krytycznego myślenia i kreatywności uczniów.

Projekt podzielony został na wyzwania, o których więcej przeczytacie w programie wydarzenia.

Projekt i seminarium poprowadzi Adam Stępiński - ambasador programu eTwinning w województwie podkarpackim

Nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu (szkoła wyróżniona tytułem Top School of the Decade in Poland z okazji 10-lecia programu eTwinning, a w 2018 r. - eTwinning School). eTwinner od 2007 roku. Zrealizował ponad 20 projektów eTwinning (wiele wyróżnionych europejską odznaką jakości eTwinning, zwycięzca konkursu europejskiego i krajowego “Nasz projekt eTwinning”). Autor kilkunastu szkoleń dla nauczycieli w Europie “eTwinning Learning Events”. Trener kursów online.

Trzykrotny laureat European Language Label. Egzaminator OKE w Krakowie. Zwycięzca konkursu British Council w kategorii “Autonomia ucznia”. Trzykrotny laureat konkursu projektów edukacyjnych Fundacji Azja-Europa. Zdobywca tytułu „Najlepszego Nauczyciela Języka Angielskiego” British Alumni Society w 2017 r. Zdobywca tytuły „Top Men w Edukacji” Fundacji „Edukacja na Nowo” i Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z wydawnictwami: PWN, Cambridge University Press i Oxford University Press.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele pracujący z młodzieżą klas VII-VIII szkoły podstawowej i klas I-II szkół średnich.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 03.11.2022. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej:

Formularz zgłoszeniowy