Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego - Bratysława

Advancing learning and innovation with future-proof skills

 

Stacjonarne wydarzenie dla doświadczonych eTwinnerów pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych z uczniami w wieku 15-20 lat.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

28-30 września 2023 - Bratysława, Słowacja

Do 15 sierpnia 2023 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • pracujących w szkołach ponadpodstawowych, technicznych, branżowych lub zawodowych z uczniami w  wieku 15-20 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego - PDW (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 sierpnia 2023 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór wcześniej.

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy