Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe eTwinning i Erasmus+ VET

W dniach 5-8 listopada 2015 w Sopocie odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe dla nauczycieli ze szkół zawodowych organizowane przez program eTwinning i Erasmus+VET

W dniach 5-8 listopada 2015 w Sopocie odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe dla nauczycieli ze szkół zawodowych organizowane przez program eTwinning i Erasmus+VET Seminarium otworzył dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Mirosław Marczewski, witając przybyłych uczestników i podkreślając, że seminarium jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w pracy nauczyciela. Niezwykle interesujący wykład wygłosił Chris Williams, ambasador British Council, consultant ds. projektów w Lincoln Christ's Hospital School, który w ramach swojej prezentacji From good foudations. Forming stable and sustainble projct partnerships mówił o współpracy pomiędzy partnerami w projekcie: jak ją zbudować i jak utrzymać oraz jakie to ma znaczenie i rolę w realizacji projektów. Wszystko to, poparł licznymi, praktycznymi przykładami i angażującymi ćwiczeniami. Ostatnim punktem pierwszego dnia było Partner finding, aktywność mająca na celu znalezienie pośród uczestników partnerów do projektów eTwinning. Następnego dnia nauczyciele uczestniczyli w trzech sesjach warsztatowych: eTwinning Live & TwinSpace; Student competences; ICT tools.  Po warsztatach uczestnicy wzięli udział w prezentacji dotyczącej możliwości programu Erasmus+ VET. Ostatniego dnia Anne Gilleran (Centralne Biuro eTwinning - CSS) przedstawiła zgromadzonym najnowsze trendy rozwoju Programu, w tym wiele ciekawych informacji  i możliwości pojawiających się w przyszłości eTwinning. Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w sesji planowania projektów. Efektem jest 15 nowych projektów eTwinningowych! Wszystkie materiały oraz zdjęcia ze spotkania znajdziecie na stronie seminarium.