Międzynarodowe seminarium eTwinning dla nauczycieli szkół podstawowych

 

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium eTwinning organizowane przez francuskie Biuro eTwinning w dniach 3-5 czerwca 2022 r. w Lyonie, Francja.    

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 7-14 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 30 kwietnia 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach podstawowych pracujących z uczniami w wieku 7-14 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium. W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. 

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Lyon,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2022 (godz. 23:59).

Formularz zgłoszeniowy
 

Ważna informacja: Organizator (Francuskie Biuro eTwinning) wymaga od osób zainteresowanych udziałem w seminarium posiadania aktualnego Unijnego Certyfikatu COVID oraz wykonania bezpłatnego testu antygenowego na miejscu.

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Francja) na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja