Logotwinnerzy

Grupa dedykowana logopedom

Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna

Franklin Delano Roosevelt - motto grupy Logotwinnerzy

  Najnowsza grupa eTwinning powstała z myślą o logopedach żywo zainteresowanych szeroko pojętą współpracą i wdrażaniem metody projektów do terapii logopedycznej. Istotnym elementem jej działań są narzędzia TIK i ich niezastąpiona rola we współczesnej logopedii.

 

Administratorką i koordynatorką grupy jest Monika Witasik – logopeda i pedagog specjalny. Pasjonatka TIK wykorzystująca nowoczesne narzędzia w pracy terapeutycznej. Od 2019 pełni funkcję Ambasadorki eTwinning oraz Ambasadorki Wakelet. Swoim działaniem stara się zachęcić logopedów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach logopedycznych. Prowadzi na FB grupę eTwinning w logopedii.    

Jakie działania planujemy?

Głównym celem grupy będzie współpraca oraz wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zagadnień związanych z realizowaniem logopedycznych projektów eTwinning. Będziemy też zdobywać nowe umiejętności  w zakresie posługiwania się ciekawymi narzędziami TIK. Zapraszamy na:

  • spotkania/webinary z autorytetami logopedycznymi, które podzielą się nami najnowszą wiedzą z zakresu logopedii,
  • wspólne obchody ważnych logopedycznych wydarzeń – Europejski Dzień Logopedy, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, itp.,
  • wspólne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,
  • wspólne tworzenie baz/katalogów materiałów, które będzie można wykorzysta w codziennej terapeutycznej pracy,
  • konkursy poświęcone tematyce logopedycznej.

A to tylko część tego co czeka na Was w grupie!

Zapraszamy do grupy Logotwinnerzy