Konkurs Nasz projekt eTwinning 2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2022!

Konkurs jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do uczestnictwa w programie. Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 i/lub 2021/2022.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Projekty mogą być zgłaszane do konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat;
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat;

a także w pięciu kategoriach dodatkowych:

  • Edukacja włączająca i wyrównywanie szans edukacyjnych – projekty wspierające działania na rzecz zapobiegania wykluczeniom.
  • Edukacja medialna projekty mające na celu rozwój kompetencji medialnych (m.in. sprawne posługiwanie się nowymi technologiami, umiejętność selekcji i twórczego wykorzystania informacji) oraz poruszające tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetu, a także nowoczesnych technologii z poszanowaniem praw autorskich.
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ – projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+.
  • Ambasador eTwinning – dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji Ambasadora eTwinning.
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do konkursu musi mieć przyznaną Krajową Odznakę Jakości za jego realizację. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na stronie eTwinning w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej wysłanej za pośrednictwem formularza online.

formularz zgłoszeniowy

Ważne! Elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 r.

Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów można znaleźć w regulaminie konkursu.

W razie pytań związanych z konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl.