Konferencja online: Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez program eTwinning

Bezpłatna konferencja warsztatowa online.
Termin: 19 października 2022

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych tematem do udziału w wydarzeniu organizowanym we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Program wydarzenia
 

Warunki udziału w konferencji:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany - przypominamy, że rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login, a następnie użytkownik zakłada konto na platformie ESEP i dodaje do konta placówkę, w której obecnie jest zatrudniony.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. 

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na całości wydarzenia.

Każdy uczestnik konferencji, który będzie obecny na całości wydarzenia otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłaszać do 17 października 2022 poprzez:

Formularz zgłoszeniowy