Konferencja: Innowacje pedagogiczne w projektach współpracy międzynarodowej szkół

Kuratorium Oświaty w Opolu w ramach działań Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowym Biurem Programu eTwinning zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w regionalnej konferencji warsztatowej.

Termin: 20.03.2024, godz. 11:00-16:15

Lokalizacja: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, ul. A. Struga 16a

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje program eTwinning w kontekście synergii z programem Erasmus+ poprzez rozwój umiejętności swobodnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Podczas wydarzenie podejmiemy także tematykę dobrostanu uczniów i nauczycieli w edukacji, prezentując praktyczne propozycje aktywności realizowanych w projektach eTwinning.

W drugiej części konferencji zapraszamy do udziału w warsztatach dla nauczycieli zainteresowanych realizacją międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych w programie eTwinning oraz poznanie wybranych narzędzi informatycznych eTwinning.

Gośćmi konferencji będą przedstawiciele Krajowego Biura Programu eTwinning oraz doświadczeni nauczyciele ambasadorzy programu eTwinning realizujący z sukcesami projekty eTwinning w synergii z Erasmus+.

Program wydarzenia
 

Współorganizator:

Uczestnicy potrzebować będą laptopów bądź tabletów z możliwością podłączenia do sieci WiFi.

Każdy zakwalifikowany uczestnik konferencji, który będzie obecny na wszystkich sesjach plenarnych oraz sesjach warsztatowych, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Naborem na to wydarzenie zarządza Kuratorium Oświaty w Opolu. Szczegóły na stronie wydarzenia.

Chęć udziału można zgłaszać do 18.03.2024, do godz. 15:00:

Formularz zgłoszeniowy