Jak uczyć przez sztukę współczesną?

Webinarium z serii SZTUKA EDUKACJI. Przybliżamy uczestnikom rolę sztuki, jako pełnoprawnej dziedziny w nowoczesnej edukacji, prowadzącej do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju.

Aby urzeczywistnić metodykę pracy przez sztukę, skupimy się na temacie natury i ekologii. Dzięki mocy wybranych dzieł sztuki sięgniemy do emocji, aby uwewnętrznić ten ważny problem. Doświadczymy procesu twórczego, który najczęściej ma charakter społeczny, co obserwować można w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych. Edukacja XXI wieku jawi się jako dążenie do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, weryfikowania, a  następnie wykorzystania zastanej i szeroko dostępnej wiedzy, która jest bazą do kreatywnego zastosowania. W tym  kontekście naturalne staje się połączenie nauki i sztuki dla dobra holistycznej edukacji. Nie tylko edukacja  humanistyczna współbrzmi z osiągnieciami na polu sztuki, ale także przedmioty ścisłe i artystyczne w rzeczywistości  mogą̨ znakomicie się uzupełniać́. Sztuka to pełnoprawna dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do  poznawania świata i rzeczywistego rozwoju.

Ekspertka: Małgorzata Minchberg

Artystka wizualna, doktor pedagogiki, specjalistka d/s edukacji artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, zdobywczyni tytułu Inspiratora Kultury na Mazowszu 2021. Autorka i współautorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, zrealizowanych przy współpracy z różnymi instytucjami (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Narodowym, Galerią Narodową Zachęta, Centrum Nauki Kopernik). Nauczycielka sztuki i wykładowczyni akademicka. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki twórczości (2019 nagroda EFC za artykuł p.t.”Współpraca międzyprzedmiotowa. Artysta w szkole”). Edukuje dla sztuki i przez sztukę.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube – eTwinning Polska.

TERMIN:  27.04.2022, godz. 18:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy