Inspiruj i wspieraj podczas Tygodni eTwinning 2024!

1 października 2024 rozpoczną się tegoroczne Tygodnie eTwinning!

Pokaż innym nauczycielom z całej Europy swoje działania zachęcając ich do innowacyjnych aktywności!

Zgłoś swoją propozycję do 25.07.2024

Jeśli Twoja placówka realizuje ciekawe działania oparte na międzynarodowej współpracy online i kreatywnym wykorzystaniu TIK, i otrzymała tytuł Szkoły eTwinning możesz pokazać je całej eTwinningowej społeczności jako przykład ciekawych i dobrych praktyk.

Centralne Biuro eTwinning chce przygotować inspirującą galerię dla edukatorów ze wszystkich uczestniczących krajów. Rezultaty zostaną udostępnione w grupie dedykowanej Tygodniom eTwinning.

Wybrani nauczycieli zostaną poproszeni o przygotowanie krótkiego wideo, w którym dzielą się praktycznymi wskazówkami dla eTwinnerów w oparciu o swoje projektowe i TIKowe doświadczenia. Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas spotkania w sierpniu.