Inspiracja, Współpraca, Rozwój - rezultaty

Podsumowanie konferencji online

Podstawą programu eTwinning jest współpraca, uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie i doskonalenie zawodowe. Te elementy były podstawą wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się w pierwszych dniach grudnia gromadząc online ponad 150 uczestników ciekawych wykładów i 18 różnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych eTwinnerów.

Druga edycja konferencji Inspiracja, Współpraca, Rozwój z uwagi na aktualną sytuację odbyła się w całości online. Głównym tematem pierwszego dnia było e-bezpieczeństwo - kluczowy temat przy formule programu opartej na współpracy z wykorzystaniem TIK.

Spotkanie rozpoczęła Alicja Pietrzak, Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności, witając uczestników spotkania na ClickMeeting, a także widzów oglądających streaming wydarzenia.

Paweł Czapliński zaprezentował wyniki raportu Nauczyciele w sieci - badania przeprowadzonego wśród eTwinnerów mającego na celu  zebranie informacji o problemach i trudnościach z jakimi mierzyli się nauczyciele i uczniowie podczas edukacji zdalnej, i jak zaangażowanie w program eTwinning wpłynąło na ich pracę w tym okresie.

Ostatnim punktem programu był wykład Inspiracja, współpraca, rozwój: Nie daj się z(w)łamać, czyli budujemy fundament bezpiecznej edukacji online wygłoszony przez Jerzego Dorożko i Marka Wróblewskiego. 

Drugi dzień wypełniły 3 sesje warsztatowe - 18 różnych szkoleń prowadzonych przez eTwinnerów - nauczycieli ze Szkół eTwinning i laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning. Nagranie każdej z sesji możecie obejrzeć na naszym kanale YouTube lub klikając bezpośrednio w tytuł warsztatu.

Materiały z tych sesji znajdziecie tu: http://konferencje.frse.org.pl/konferencja2020/article/materialy/lang:pl 

Ostatni dzień w całości poświęcony został Szkołom eTwinning. Po krótkiej prezentacji Moniki Regulskiej na temat Odznaki Szkoły eTwinning swoim doświadczeniem i dobrymi radami dzielili się nauczyciele z nagrodzonych placówek (kliknij w tytuł, aby obejrzeć prezentację):

Przed konferencją eTwinnerzy ze Szkół eTwinning przygotowali kilka dobrych rad dla placówek, które chciałyby dołączyć do tego grona. Z nadesłanych wskazówek powstała infografika demonstrująca te najważniejsze i najczęściej powtarzające się. Zachęcamy do pobrania i udostępniania na stronach szkół i projektów, i przede wszystkim do skorzystania z doświadczenia najbardziej zaangażowanych i aktywnych szkół w Programie.