Hybrydowe Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: Pomóż mi zrobić to samodzielnie, czyli twórcze metody pracy projektowej z uczniem

Stacjonarne, bezpłatne warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Termin: 26-27 sierpnia 2023, Częstochowa

  • Osobom, które wezmą stacjonarny udział w wydarzeniu, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas szkolenia, a uczestnikom spoza Częstochowy – nocleg w pokojach jednoosobowych z 26 na 27 sierpnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków. Limit miejsc stacjonarnych na wydarzeniu wynosi 40.
  • Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w formule online, będą mogły skorzystać ze wszystkich sesji wyszczególnionych w programie. Liczba miejsc dla uczestników online wynosi 500.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Wydawane są bezpłatnie osobom, które będą uczestniczyć w całości wydarzenia.

  • Uczestnicy stacjonarni zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich sesjach podanych w programie. W przypadku warsztatów samodzielnie dobierają interesujący ich temat.
  • Uczestnicy online zobowiązani są do udziału we wszystkich sesjach plenarnych i przynajmniej trzech z czterech zaproponowanych warsztatów obowiązkowych.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Program konferencji
 

Warunki udziału w szkoleniu:

1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning.
Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany - przypominamy, że rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login, a następnie użytkownik zakłada konto na platformie ESEP i dodaje do konta placówkę, w której obecnie jest zatrudniony.

2. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. W pierwszej kolejności do udziału stacjonarnego zapraszani będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będący członkami grupy “eTwinning Wczesnoszkolni”, z doświadczeniem w programie eTwinning. 

Ważne:

  • Uczestnicy stacjonarni potrzebować będą laptopów, które będzie można podłączyć do hotelowej sieci Wi-Fi. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 07.08.2023 o godzinie 23:59. 

Zgłoszenia do udziału online rozpatrywane są na bieżąco, natomiast wynik rekrutacji do udziału stacjonarnego podany zostanie 8 sierpnia. Osoby, dla których zabraknie miejsc stacjonarnych, będą miały możliwość wzięcia udziału online. 

Formularz zgłoszeniowy