Grupa: Edukacja włączająca z eTwinning

Dołącz do nowej grupy na platformie eTwinning:

Edukacja włączająca z eTwinning

Nauczyciel uczy się przez całe życie, podnosi swoje kwalifikacje, rozwija i zdobywa różnorodne umiejętności i kompetencje. Przekłada się to bezpośrednio na efektywność nauczania i realizację procesu edukacyjno-terapeutycznego, dostępnego i dostosowanego dla wszystkich uczniów.

Do szkół ogólnodostępnych uczęszcza coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem nowego modelu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – w tym z niepełnosprawnościami – jest wypracowanie i wprowadzenie w obrębie praktyki szkolnej zasad tworzenia warunków sprzyjających przygotowaniu tych uczniów do samodzielności w dorosłym życiu oraz rzeczywistemu włączaniu ich w życie społeczne. To włączanie powinno być realizowane w różnych obszarach edukacji, w tym także poprzez realizację projektów edukacyjnych.

Jeśli pracujesz z uczniami ze SPE, jesteś nauczycielem, pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym lub innym specjalistą to zapisz się do naszej grupy na platformie eTwinning, która będzie dla Ciebie nie tylko wsparciem w zakresie poznawania metod i form pracy  z uczniami ze SPE, ale przede wszystkim inspiracją do stworzenia dostosowanych i spersonalizowanych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Cele grupy: 

  1. Propagowanie edukacji włączającej.
  2. Przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy z uczniami ze SPE.
  3. Rozwijanie kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji włączającej.
  4. Tworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniami ze SPE.

Wspólnie opracujemy i udostępnimy szereg materiałów wspierających pracę w edukacji włączającej, będziemy poznawać aktywizujące metody i formy pracy z uczniami ze SPE, dzielić się dobrymi praktykami w zakresie:

  • dostosowań wymagań edukacyjnych,

  • diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

  • sposobów włączania uczniów ze SPE do społeczności szkolnej,

  • dobrych praktyk dotyczących projektów edukacyjnych,

  • zastosowania przeróżnych narzędzi TIK w pracy edukacyjnej i terapeutycznej,

  • oraz sposobów przygotowywania dokumentacji dla tych uczniów.

 

Aby być na bieżąco z działaniami Edukacji Włączającej z eTwinning zapisz się do:

Newsletter Grupy
 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy:

3 kwietnia 2023, godz. 19:00
 

 

Moderatorka grupy: Zyta Czechowska

Ambasadorka programu eTwinning
Nauczyciel Roku 2019. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 24 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl . Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną ambasadorką programu eTwinning.