Granty na organizację warsztatów dla uchodźców

Blisko 900 ukraińskich uchodźców i ich dzieci skorzysta z wakacyjnych warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Właśnie ruszył nabór na wyjazdy szkoleniowe realizowane w okresie wakacyjnym dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium RP. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości ponad 7,4 mln złotych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) zaprasza do składania wniosków w terminie od 29 kwietnia do 22 maja br.

W konkursie objęte finansowaniem zostaną działania wyjazdowe na terenie Polski o charakterze warsztatów, zorientowane na rozwój osobisty, budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem oraz aktywizację zawodową, podnoszenie kompetencji społecznych i korzystanie z usług polskich instytucji publicznych.

O granty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia) zarejestrowane od co najmniej 12 miesięcy. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą.

Inicjatywa jest odpowiedzią na kryzys uchodźczy wywołany agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy. Dotychczas granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło 3 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci) oraz zbliżający się okres wakacyjny, organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w tym czasie będzie społecznym wyzwaniem.

Środki finansowe na niniejszy nabór pochodzą z Funduszu Współpracy Dwustronnej, stanowiącego element Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowy (NMF) na lata 2014-2021.

 

Więcej informacji o konkursie tutaj.