Edukacja włączająca: dlaczego jest potrzebna? Webinarium

Zapraszamy na nową serię bezpłatnych webinariów, których tematem przewodnim będzie edukacja włączająca.

Porozmawiamy o fundamentach edukacji włączającej, a także o historii oraz doświadczeniach, które ukazały potrzebę innego sposobu spojrzenia na nauczanie i uczenie się. Edukacja włączająca przyjmuje perspektywę indywidualnych potrzeb i możliwości osoby uczącej się. Daje jej szansę wykorzystania potencjału, który kryje się w każdym.

Ekspertka: dr Joanna Rabiega-Wiśniewska

Językoznawczyni, pedagog badająca wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu Eberharda i Karola w Tybindze. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz prowadzi zajęcia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpracuje z sektorem pozarządowym, wspiera ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

TERMIN: 1.02.2022, godz. 19:30
CZAS TRWANIA: 60 minut
MIEJSCE: ClickMeeting

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.